આજના બજાર ભાવ

01/24/2023 vishal360311 0

દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે onlinekhedut.online જોવો શું તમે આજના (તા. 24/01/2023 ના) જાણો બજાર […]

ઉનાળા તલની ખેતી

01/19/2023 vishal360311 0

જમીનની પસંદગી અને તૈયારી ઉનાળુ તલને સારા નિતારવાળી, ગોરાડું, બેસર કે મધ્યમ કાળી જ્ગીન વધુ માફક આવે છે. ચીકણી અને ક્ષારીયા તથા પાણી ભરાય રહે […]